Yleistä

Miles ERP tarjoaa kattavan kokonaisratkaisun kuljetusyrityksen toiminnanohjaukseen. Ohjelmisto sisältää runsaasti toimialakohtaisia ominaisuuksia, joista voit ottaa käyttöösi omaa liiketoimintaasi tukevan kokonaisuuden. Se on myös integroitavissa muihin käytössäsi oleviin järjestelmiin, jolloin liiketoimintaprosessi sujuu kaikin puolin mutkattomasti.

Miles ERP pitää huolen siitä, että henkilöstöresurssit, kalusto ja kuljetukset ovat aina vain klikkauksen päässä. Ohjelmisto auttaa hoitamaan tilausten käsittelyn, ajojärjestelyn ja työvuorosuunnittelun sekä laskutuksen, palkanlaskennan ja monet muut keskeiset toiminnot varmuudella. Kuljetuksiin, niiden toteumiin ja kuljettajan toimeen liittyvät viestit kulkevat vaivattomasti kentän ja toimiston välillä; järjestelmä helpottaa merkittävästi myös yhteistyötä asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa.

Käyttöönottoa varten helppokäyttötyökalut kaluston, henkilöstön ja asiakkaiden tuonnille CSV- tai XML-tiedostosta. Lisäksi myös mm. kuljettajien työhöntulon seuranta, sekä automaattiset tekstiviesti-ilmoitukset päivystäjälle kuljettajan myöhästyessä.

Käyttö

Miles ERP on käytettävissä

  • Windows-laitteeseen asennetulla asiakasohjelmistolla (lisätietoja)
  • Kuljettajan toiminnot millä tahansa mobiililaitteella (asentuu aplikaatioksi)
  • Päivystäjän/esimiehen toiminnot millä tahansa mobiililaitteella (ajojärjestelytilanne, resursointi, muutokset tilauksiin, kommunikaatio)
    Kirjaudu kuljettajien web-käyttöliitymään joko esimies- tai admin tunnuksilla.

Järjestelmässä tiedonvälitystä kuljetusten ja toimiston välillä voidaan hoitaa myös tekstiviestein. Asiakasohjelmisto sisältää kaikki järjestelmän hallintaan liittyvät toiminnot ja sitä voidaan käyttää mistä tahansa internet-yhteydellä; käyttöoikeudet ja niiden laajuudet voidaan määrittää käyttäjäkohtaisesti.

Seuraavassa lyhyt yhteenveto ohjelmiston toimintaperiaatteista ja tärkeimmistä ominaisuuksista.